Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Gansbeek Brewing Co. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar Gansbeek Brewing Co. Gansbeek Brewing Co. biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn. site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief voorwaarden en beleid die hier extra worden vermeld. en / of beschikbaar via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de site of enige service gebruiken. Indien deze algemene voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is hun aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht op deze pagina. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website nadat er wijzigingen zijn geplaatst, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Ecwid. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.
Iedereen onder de 18 jaar mag geen aankopen doen op deze site.
U mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel, noch mag u bij het gebruik van de service de wetten van uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, de wetten van het auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een overtreding of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de levering van diensten aan wie dan ook op elk moment om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (behalve creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van de netwerken of verbindende apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze toestemming. Uitdrukkelijke schriftelijke .
De secties die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden op geen enkele manier beperken of beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, specifiekere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk gebruik van de informatie op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of onderbreking van de service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk een beperkte hoeveelheid en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat een kleurweergave op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk product- of dienstaanbod op deze site is ongeldig waar verboden.
We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die door u zijn gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zullen voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval van een wijziging of annulering van een bestelling, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst via wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en hun vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren en waarover we geen controle of invloed hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang geven tot deze tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van de optionele tools die door de site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en eigen risico en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de site (inclusief de levering van nieuwe tools en bronnen). Op deze nieuwe functies en / of diensten zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing.

SECTIE 8 - LINKS MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, product of service van derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig nadeel of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - FEEDBACK, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKER

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke bijdragen stuurt (bijv. Wedstrijdinzendingen) of als u, zonder dat wij u daarom vragen, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk , "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we de opmerkingen die u ons stuurt op elk moment en zonder beperking bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) compensatie te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die we naar eigen goeddunken als illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een deel of deze algemene voorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de dienst of enige site kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of anderen misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of door een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De indiening van uw persoonlijke gegevens via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan informatie op onze site of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, levertijden, doorvoer en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gekoppelde website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). ).
We verbinden ons er niet toe om informatie over de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke update- of verversingsdatum toegepast in de Service of op een gekoppelde website, moet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gekoppelde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verboden die in de algemene voorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen te vragen om illegale handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om lokale internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te downloaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of een andere website of het internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een andere website of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gekoppelde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of de service op elk moment zonder kennisgeving kunnen annuleren.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Brewksel, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele schade., Punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of enige andere soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of een product dat is verkregen door gebruik te maken van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die wordt geleden als gevolg van het gebruik van de dienst e of enige inhoud (of product) die wordt weergegeven, verzonden of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gebracht van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of gevolgschade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VERGOEDING

U stemt ermee in om Brewksel en ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling niettemin van toepassing zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel als afzonderlijk van deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd, zal deze beslissing niet van invloed zijn. de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn gecontracteerd, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u, naar ons eigen oordeel, een bepaling of bepaling van deze algemene voorwaarden schendt, of als we vermoeden dat u deze schendt, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot de datum van beëindiging inbegrepen; en / of als gevolg daarvan kunnen we u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Als we een recht of bepaling van deze algemene voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die we op deze site plaatsen of met betrekking tot de service, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle overeenkomsten, eerdere of gelijktijdige mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Algemene voorwaarden).
Elke onduidelijkheid bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden kan niet tegen de uitgever worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden te allen tijde inzien.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht op onze website. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de algemene voorwaarden kunnen naar info (at) gansbeek.be gestuurd worden.