top of page

Voorwaarden

1. Website
1.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Gansbeek Brewing Co.
1.2 Gansbeek Brewing Co biedt deze website, met inbegrip van alle informatie en diensten, aan u, de 'gebruiker', aan onder voorbehoud van uw aanvaarding van onze 'Algemene Voorwaarden' zoals hieronder uiteengezet en ons 'Privacybeleid'.
1.3 Wij moedigen u aan onze Algemene Voorwaarden te lezen en er kennis van te nemen voordat u bij ons koopt.

 

2. Definities
2.1. De "Verkoper" betekent Gansbeek Brewing Co.
2.2. De "Koper" is de persoon of het bedrijf die de Goederen onder deze voorwaarden koopt.
2.3. De "Goederen" zijn de goederen die verkocht zullen worden krachtens een koopovereenkomst tussen
de Verkoper en de Koper.

 

Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

 

3. Leeftijdsbeperking
3.1 Het is tegen de wet dat iemand onder de leeftijd van 18 jaar alcohol koopt of probeert te kopen, of dat
iemand boven de 18 alcohol probeert te kopen voor een persoon onder de 18 jaar.
3.2 Door een bestelling te plaatsen bij Gansbeek Brewing Co, bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar.
3.3 Gansbeek Brewing Co behoudt zich het recht voor om de verkoop van alcohol te weigeren aan elke 'Koper' waarvan wij denken dat deze minderjarig is.

 

4. Totstandkoming van het contract
4.1. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook service te weigeren.
4.2. Het plaatsen van een bestelling op onze website wordt behandeld als een bestelaanvraag en is geen wettelijk bindend contract.
4.3. Alle bestellingen worden geacht een aanbod te zijn van de Koper om Goederen te kopen onder deze voorwaarden. Aanvaarding van Goederen bij levering geldt als afdoende bewijs van aanvaarding van deze voorwaarden.
4.4. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij uw bestelling schriftelijk hebben bevestigd en uw aankoop hebben verzonden. Wij zullen trachten u onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele tekorten in de voorraad waardoor wij uw bestelling niet kunnen uitvoeren.
4.5. Het niet accepteren van een bestelling / bestelaanvraag kan een gevolg zijn van een van de volgende zaken:
1. Het product is niet beschikbaar.
2. Wij waren niet in staat om bevestiging van uw betaling te verkrijgen.
3. De identificatie van een prijs- of productbeschrijvingsfout.
4. Het herhaaldelijk of frauduleus gebruik van Promotiecodes.
5. Er is gerede twijfel over de leeftijd van de koper.
4.6. Als uw bestelde artikel(en) niet beschikbaar zijn, zal een terugbetaling worden gedaan tegen eventuele ontvangen betalingen of deelbetalingen.

 

5. Betaling & Prijzen
5.1. De prijzen in kwestie zijn die welke gelden op de datum van verzending van de Goederen.
5.2. Onder voorbehoud van artikel 5.1., kunnen alle vermelde prijzen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

6. Levering
6.1. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 48 uur na schriftelijke bevestiging te verwerken en te verzenden, en zullen ernaar streven om binnen 5 werkdagen daarna te leveren (afhankelijk van uw locatie). Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van officiële feestdagen).
6.2. 6.2. De voor levering opgegeven tijdstippen en data zijn slechts schattingen.
6.3. De levering vindt plaats wanneer de Goederen worden afgeleverd aan de ingang op de begane grond van het gebouw van de lokalen van de Koper zoals vermeld in de bestelling.
6.4.Onze leveringspartner is volledig verzekerd om uw bestelling te vervoeren.
6.5. Onze leveringspartner zal redelijke pogingen tot levering ondernemen. Indien de Koper de levering niet accepteert of niet reageert op oproepkaarten of e-mail/telefoontjes van onze Klantenservice, zal de levering worden teruggestuurd naar ons magazijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om eventuele problemen met betrekking tot de levering aan ons te melden.
6.6. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor herlevering.
6.7. De Verkoper zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of onkosten (direct, indirect of gevolgschade) geleden door de Koper als gevolg van een vertraging in het niet leveren van de Goederen.

 

7. Korte levering/verkeerd geleverd product/niet-levering
7.1. Geen enkele klacht wegens te late levering, schade aan Goederen of levering van een verkeerd product zal worden ingediend tenzij de Verkoper binnen 24 uur na levering op de hoogte wordt gebracht. Bij gebreke van dergelijke kennisgeving wordt de Koper geacht de Goederen te hebben aanvaard.
7.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de Verkoper binnen 14 dagen na de bevestiging van de bestelling op de hoogte te brengen van de niet-levering van Goederen. Bij gebreke van dergelijke kennisgeving wordt de Koper geacht de Goederen te hebben aanvaard.

 

8. Schade tijdens het transport
8.1. Goederen die tijdens het transport zijn beschadigd, moeten aan de Verkoper worden gemeld door een e-mail te sturen naar info@gansbeek.be of door te bellen met onze speciale Klantendienst. Alle beschadigde Goederen moeten worden behouden (inclusief verpakkingen, dozen, enz.) voor inspectie. Beschadigde Goederen mogen ook geweigerd worden en met de bezorger mee teruggestuurd worden.
8.2. In het geval dat de leveringsbon ondertekend was maar niet gemarkeerd als "beschadigd bij aankomst" kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vermeende schade tijdens het transport.

 

9. Terugzending van Goederen
9.1. Goederen kunnen niet worden aanvaard voor terugzending zonder de voorafgaande toestemming van de Verkoper, die naar goeddunken van de Verkoper zal worden gegeven.
9.2. Voor het retourneren van Goederen die door de Verkoper zijn aanvaard (zie 9.1), zal de Koper incassokosten verschuldigd zijn.
9.3. Alle Goederen die in overeenstemming met dit artikel 9 worden geretourneerd, moeten in onberispelijke staat verkeren en correct verpakt in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd.

 

10. Beleid inzake annulering en terugbetaling
10.1. Onder de Consumer Contracts Regulations, is het uw recht om een bestelling te annuleren vanaf het moment dat u deze plaatst, en tot 14 dagen vanaf de dag dat u uw goederen ontvangt.
10.2. Om uw bestelling te annuleren, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via e-mail of door te bellen met onze speciale klantenservice. U kunt contact met ons opnemen op 0032497429364 of per e-mail op info@gansbeek.be.

10.3. Uw ongewenste Goederen dienen ongeopend en intact te blijven, en in goede staat te worden bewaard totdat de afhaling is geregeld.

10.4. We zullen het ophalen van ongewenste Goederen regelen binnen het tijdsbestek dat in clausule 13.1 wordt vermeld - er zullen incassokosten in rekening worden gebracht die van uw restitutie zullen worden afgetrokken.
10.5. Wij zullen alle gelden voor de geretourneerde Goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde Goederen terugbetalen. Terugbetalingen zullen worden verricht via de betaalkaart die u bij uw oorspronkelijke bestelling hebt verstrekt.
10.6. Als de koper de goederen niet binnen 30 dagen na de kennisgeving van de annulering ter beschikking stelt voor afhaling, wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

 

11. Product Wijzigingen
11.1. De bieren van Gansbeek Brewing Co zijn onderhevig aan wijzigingen. Wanneer een bier wijzigt of niet meer op voorraad is dan zal het eerst volgende beschikbare bier worden geleverd.

 

12. Diversen
12.1. Het contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en de partijen bij deze overeenkomst onderwerpen zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

© 2019 by Gansbeek

info@gansbeek.be
Avenue de la Réforme 76, 1083 Bruxelles

TVA BE0773.448.603

bottom of page